Процесът на изработка на сайт е дълъг и сложен процес, но той не приключва със завършването на страницата и пускането и в интернет. За да стои добре сайта в глобалната мрежа и да има дълъг и активен живот, да е конкурентноспособен и привлекателен за потребителите, много е важна неговата визия. Именно потребителите и респективно клиентите са най-точното мерило за успешния дизайн на сайта, който пък по презумпция е насочен именно към дадената таргет група, подчертавайки вашата корпоративна идентичност.

С една дума, ако усетите, че в един момент дизайнът издиша, значи има опасност да загубите потребители/клиенти и е време за редизайн на сайта, за да бъде той отново конкурентноспособен. Ако вашия уеб сайт има спешна нужда от редизайн потърсете услугите на elenkov.net тук

Всеки един уеб сайт е заплашен във всеки един момент да се окаже, че разполага с морално остарял дизайн, тъй като технологиите и интернет се развиват изключително динамично, вкусовете се менят, постоянно излизат нововъведения. Точно тук е ролята на редизайна, който да „разбуди“ сайта ви, да му вдъхне нов живот и отново да го направи привлекателен и атрактивен за потребителите, вместо примерно да тръгнете да поръчвате изработката на съвсем нов сайт на базата на стария.

За да поръчате на специалисти редизайн на сайта си, трябва предварително да имате някаква стройна концепция за „ремонта“ на вече съществуващия дизайн, на която да стъпи уеб дизайнера по време на работата си.

Самата операция представлява променяне частично или напълно на структурата на сайта, на дизайна и графичното оформление, на навигацията, на съдържанието или на функционалните му характеристики. Модернизирането на страницата може да бъде чисто козметично или основно в зависимост от проблема на интернет страницата и бъдещите ви планове и цели, свързани с нея.

За да решим дали нашият сайт наистина вече се нуждае спешно от редизайн, първо трябва да си дадем сметка за няколко неща. Дали поддържаме редовно сайта, има ли спадане в посещаемостта на страницата, зарежда ли по-бавно от преди, лесна ли е ориентацията на потребителите в страницата, съответства ли визията на сайта на днешните реалии, на вашите потребности и на потребностите на потребителите, достатъчно ли е модерен сайта с оглед на конкуренцията.

Разбира се редизайн може да се наложи и по някакви други – обективни и субективни причини. Това са например някакви промени във вашия бизнес, слабата икономическа ефективност на страницата, морално остарял дизайн или съдържание, нужда от имплантиране на постиженията на новите тепнически решения, изцяло променена насока на развитие на вашия бизнес.

Специалистите от бранша освен с изработка на сайт или електронен магазин, са добре запознати и с всички останали дейности, включително редизайна на сайта, ремонта на страницата, поправки и промени по съществуващия дизайн, тестване, оптимизация, преструктуриране, разширяване на функционалностите, пренос на съдържание и така нататък.

Във всеки случай, ако е назрял моментът за редизайн на сайта, не се колебайте да потърсите услугите на професионалистите, тъй като дизайнът е от огромно значение за това да привлечете и задържите вниманието на потребителите. Повече за редизайн на уеб сайт вижте в сайта на Николай Еленков. Атрактивните заглавия, перфектното оформление, улеснената навигация, съдържателните текстове, адекватните визуализации и графики, честото актуализиране на съдържанието са част от нещата, за които задължително трябва да се помисли. Вниманието на потребителя се задържа за секунди върху всеки нов отворен уеб сайт хв браузъра, така че нашият сайт трябва да изглежда така още с първоначалната си страница, че да го привлече и задържи. Редизайнът ви дава възможността да направите именно това, веднага щом усетите, че сайтът ви изостава и има нужда от освежаване или основни промени в структурата му.

Далновидните хора планират отдалеч редизайна още с даването на поръчката за изработка на сайт, така че страницата да се развива непрекъснато в силно конкурентна среда, без да изостава от другите, а и да изпъква сред тях.